Đồng hồ Tsar Bomba

Mẫu áp dụng: TB8204Q  TB8204C

>

Hướng dẫn sử dụng ĐỒNG HỒ TSAR BOMBA TB8204Q TB8204C

 TB8204Q_TB8204C_MANUAL_English

 TB8204Q_TB8204C_MANUAL-_tiếng Pháp

 TB8204Q_TB8204C_Manual-_Tiếng Tây Ban Nha

 

Hướng dẫn sử dụng ĐỒNG HỒ TSAR BOMBA

MÔ HÌNH : TB8206A TB8207A TB8208A TB8208CF TB8208D TB8208C

TB8209A TB8209CF TB8209C TB8209D TB8803A TB8804A

>

Sổ tay TB8801Q Tiếng Anh

TB8802H Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

  

CÁCH THAY DÂY ĐỒNG HỒ TSAR BOMBA

Mẫu áp dụng: Dòng TB820, Dòng TB821 Phát hành nhanh

 

Cách thay pin cho đồng hồ thạch anh TSAR BOMBA của bạn

Mẫu áp dụng: TB8204Q